1af5fac4-2743-4e95-b702-c33d45e88107
Zeiss_logo.svg (1)
logo_e2bad348-aeaa-4370-91c0-cdeddb22a3c8

Yamaguchi đại diện chính hãng kính hiển vi ZEISS, MEIJI

Chúng tôi chuyên phân phối và sửa chữa, bảo dưỡng kính hiển vi.

Kính hiển vi soi nổi

emz-5_ma502_cr-2-135 (3)

MEIJI EMZ-5

Model: EMZ-5 + MA502 + CR-2 Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

MEIJI EM-50

Model: EM-50
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

MEIJI EMT-1

Model: EMT-1
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

emz-5_ma502_cr-2-135 (3)

MEIJI MS-40D

Model: MS-40D
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

vm-1v_ma871_hd1500t_vm-pk-45_dsc_0932-400x400 (1)

MEIJI VM-1V

Model: VM-1V
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

ma748_ma730_ma751_rz-b_rz-obj_rz-fw_ma151_35_03_hd1500-315_022_1 (1)

MEIJI RZ Research

Model: RZ Research HD1000 – LITE
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Smartzoom-5-499x500

ZEISS Smartzoom 5

Model: Smartzoom 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Stemi-508-499x500 (1)

ZEISS Stemi 508

Model: Stemi 508
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Axio-Zoom.V16-for-Materials_-499x500

ZEISS Axio Zoom.V16

Model: Axio Zoom.V16
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi phức hợp, sinh học

MEIJI ML6120L

Model: ML6120L
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

1-130419104044514 (2)

MEIJI BP-30

Model: BP-30
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

mt-16-45-400x400

MEIJI MT-16

Model: MT-16
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Axioscope-499x500 (1)

ZEISS Axioscope

Model: Axioscope
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Axiolab-5-499x500 (1)

ZEISS Axiolab 5

Model: Axiolab 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

MT30-series-499x500

ZEISS MT30 series

Model: MT30 series
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi soi ngược

kinh-hien-vi-kim-tuong-soi-nguoc-im7200-1 (1)

MEIJI IM7200

Model: IM7200
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

tc-5100-45_1-400x400 (1)

MEIJI TC-5100

Model: TC-5100
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

TC5000-499x500 (2)

MEIJI TC5000 series

Model: TC5000 series
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

Kính hiển vi đồng tiêu

ZEISS Smartproof 5

Model: Smartproof 5
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

SEM-–-ZEISS-EVO-499x500 (2)

ZEISS EVO

Model: EVO
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Kính hiển vi tia X

Xradia-Versa-499x500 (2)

ZEISS Xradia Versa

Model: Xradia Versa
Hãng sản xuất: Carl Zeiss/Đức

Phụ kiện kính hiển vi

VM-1V và C mount

Model: VM-1V
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

ma871-400x400

VK Plan Achromat Epi 10X

Model: VM-1V
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản

hd1500t-accessories-400x400 (1)

Camera HD1500T và PK

Model: VM-1V
Hãng sản xuất: Meiji Techno/Nhật Bản